Nadruki logo metodą tłoczenia

TŁOCZENIE - technika polegająca na przenoszeniu pożądanego wzoru (logotypu lub napisu) poprzez odciśnięcie kształtu na produkcie o odpowiedniej strukturze.

Wykonuje się je w skórze, materiale skóropodobnym lub też papierze wysokiego gatunku.

Poprzez wzbogacenie procesu tłoczenia o obróbkę termiczną możliwe jest uzyskanie różnych barw przenoszonych tą techniką wzorów.

Jest to wyjątkowo elegancka, wysublimowana i ekskluzywna forma znakowania.